Kwalifikowany podpis elektroniczny z dojazdem do klienta

Kwalifikowany podpis elektroniczny dla dyrektora szkoły – nowe obowiązki i możliwości

Kwalifikowany podpis elektroniczny na tablecie

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa coraz większą rolę w różnych dziedzinach, w tym również w oświacie. Jednym z przykładów jest archiwizacja dzienników szkolnych w formie elektronicznej. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku, szkoły są zobowiązane do opatrzenia dzienników elektronicznych kwalifikowanym podpisem lub pieczęcią elektroniczną.

Dziennik elektroniczny – archiwizacja

Archiwizacja dzienników elektronicznych: Według przepisów, obowiązek archiwizacji dzienników elektronicznych spoczywa na różnych rodzajach szkół. Szkoły powinny przeprowadzić tę czynność w terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego lub semestru, w zależności od typu placówki. Jest to ważne z punktu widzenia przechowywania danych oraz zapewnienia integralności informacji. Przepisy dotyczące archiwizacji dzienników elektronicznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku (Dz. U. poz. 1646).
Do prawidłowego wykonania archiwizacji każdy dyrektor szkoły powinien dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez certyfikowanego dostawcę usług np. Certum i powinien skorzystać z usług autoryzowanego partnera – BezSkazy.org

Jak wykonać archiwizację dziennika elektronicznego: Odpowiedzialność za wykonanie archiwizacji spoczywa na dyrektorze szkoły. Procedura archiwizacji polega na wyeksportowaniu pliku .xml z dziennika Librus lub Vulcan, a następnie opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem zawierającym dane osobowe dyrektora. Opatrzone w ten sposób dokumenty powinny zostać zapisane na nośniku trwałym, takim jak płyta CD lub pendrive.

Ważne informacje dotyczące certyfikatu kwalifikowanego: Podpis elektroniczny musi być opatrzony certyfikatem kwalifikowanym, który może być wykorzystywany również do celów prywatnych. Choć nie jest wymagane, warto umieścić w certyfikacie dodatkowe informacje o funkcji i rodzaju placówki oświatowej, której dyrektor jest przedstawicielem. Dobrą praktyką jest również wyraźne zaznaczenie, że dyrektor jest urzędnikiem państwowym.

Bezskazy.org pomaga dyrektorom szkół

Jak uzyskać podpis kwalifikowany dla dyrektora szkoły: Dla dyrektorów szkół istnieje możliwość uzyskania podpisu kwalifikowanego poprzez skontaktowanie się z firmą BezSkazy.org. Przedstawiciel firmy zaproponuje odpowiedni wariant podpisu elektronicznego i umówi termin spotkania. Na podstawie dokumentu tożsamości, w ciągu 15 minut zostanie wygenerowany certyfikat kwalifikowany i nastąpi jego aktywacja.

Wsparcie techniczne: BezSkazy.org oferuje również wsparcie techniczne dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych. Obejmuje ono konfigurację podpisu elektronicznego na stacji roboczej oraz przeszkolenie z podpisywania dokumentów. Firma umożliwia także podpisanie dziennika elektronicznego w systemach Vulcan i Librus.

Wprowadzenie obowiązku archiwizacji dzienników elektronicznych za pomocą kwalifikowanego podpisu lub pieczęci elektronicznej stanowi istotną zmianę dla dyrektorów szkół. Procedura archiwizacji wymaga wyeksportowania pliku .xml z dziennika oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem zawierającym dane osobowe dyrektora.
Nie wiesz ile kosztuje taka usług? Zapraszamy do naszego cennika.
Firma BezSkazy.org oferuje wsparcie techniczne i możliwość uzyskania podpisu kwalifikowanego. Dzięki temu dyrektorzy szkół mogą spełnić wymogi prawa oraz zyskać nowe możliwości w zakresie archiwizacji danych.

Więcej informacji na stronie bezskazy.org

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *