Kwalifikowany podpis elektroniczny z dojazdem do klienta

Tag: podpis slsktrniczny dla dyrektora szkoły

  • Kwalifikowany podpis elektroniczny dla dyrektora szkoły – nowe obowiązki i możliwości

    W dzisiejszych czasach technologia odgrywa coraz większą rolę w różnych dziedzinach, w tym również w oświacie. Jednym z przykładów jest archiwizacja dzienników szkolnych w formie elektronicznej. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku, szkoły są zobowiązane do opatrzenia dzienników elektronicznych kwalifikowanym podpisem lub pieczęcią elektroniczną. Dziennik elektroniczny – archiwizacja…