Kwalifikowany podpis elektroniczny z dojazdem do klienta

Podpis kwalifikwoany w KSeF

Zmiany w KSeF: Rewolucja w Fakturowaniu Elektronicznym

15 marca 2023 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło zaktualizowany projekt ustawy Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który planuje wejść w życie dla przedsiębiorców od 1 lipca 2024 roku. Głównym celem KSeF jest przyspieszenie cyfryzacji w sektorze publicznym i firmach, co ma znaczący wpływ na ulepszenie procesów biznesowych. Jakie kluczowe zmiany wprowadza nowy projekt w porównaniu z jego poprzednią wersją? Jakie aktualizacje uwzględniono na podstawie konsultacji społecznych?

Biuro podczas wprowadzania nowego systemu fakturowania KSeF

Termin Wejścia w Życie i Adaptacja Podatników VAT

Projekt ustawy przesunął termin wejścia w życie z 1 stycznia 2024 roku na 1 lipca 2024 roku, dając podatnikom VAT dodatkowe pół roku na przygotowanie się do wdrożenia KSeF. To kluczowy krok w umożliwieniu przedsiębiorstwom adekwatnego przygotowania do nowego systemu.

Faktury Konsumenckie poza KSeF

KSEF nie obejmie faktur konsumenckich (B2C), które będą mogły być wystawiane poza tym systemem. Jest to istotna zmiana dla firm obsługujących klientów indywidualnych.

Uproszczone Faktury z Kas Rejestrujących

Do końca 2024 roku przedsiębiorcy mogą kontynuować wystawianie paragonów fiskalnych z NIP (faktury uproszczone) oraz faktur z kas rejestrujących w dotychczasowej formie, co umożliwia firmom dostosowanie się do nowych regulacji.

Mniejsze Kara Finansowe za Niestosowanie KSeF

Sankcje za brak korzystania z systemu zostały złagodzone. Kara finansowa będzie niższa i zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2025 roku, co daje czas na adaptację.

Nowe Rozwiązania W Przypadku Awarii Systemu

Zaktualizowany projekt uwzględnia procedury w przypadku awarii systemu. W takiej sytuacji podatnik będzie mógł wystawić fakturę w trybie offline, zapewniając jednocześnie jej integralność i autentyczność.

Rozszerzone Obowiązki Dla Podatników Zwolnionych z VAT

Podatnicy zwolnieni podmiotowo i przedmiotowo z VAT będą zobowiązani do korzystania z centralnego systemu e-faktur od 1 stycznia 2025 roku.

Kursy Walut i Identyfikatory Zbiorcze

Projekt umożliwia stosowanie kursu waluty obcej z danego dnia na fakturach przesłanych do KSeF, a także wprowadza identyfikatory zbiorcze dla wielu faktur, ułatwiające dokonywanie płatności.

Nowe Propozycje w KSeF

Nowe pozycje dotyczące samofakturowania wymagają potwierdzenia w umowie zawartej między podmiotami gospodarczymi, ułatwiając proces umów w samofakturowaniu poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny.

Usługi Zaufania do Obsługi KSeF dla Twojej Firmy

W obsłudze KSeF przydatne są kwalifikowane usługi zaufania, takie jak pieczęć kwalifikowana, ułatwiająca proces rejestracji spółki w systemie oraz zwiększająca bezpieczeństwo procesów uwierzytelniania.

Te zmiany i aktualizacje w projekcie ustawy KSeF dają polskim przedsiębiorcom lepsze zrozumienie regulacji oraz dodatkowy czas na dostosowanie się do wymagań systemu, co przyczyni się do płynnego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

Chcesz wiedzieć więcej na temat KSeF i wdrożenia w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami:

bezskazy.org

tel: +48 608 44 07 55

Więcej informacji na stronie bezskazy.org

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *