Kwalifikowany podpis elektroniczny z dojazdem do klienta

Podpis kwalifikowany dla kierowców spoza Unii

Delegowanie Kierowców z Państwa Trzeciego: Nowe Przepisy na Rok 2023

Delegowanie kierowców w transporcie drogowym

Od 19 sierpnia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców z państw spoza Unii Europejskiej w transporcie drogowym na terenie Polski. Przewoźnicy drogowi z tych krajów, których kierowcy wykonują międzynarodowy przewóz dwustronny lub inny międzynarodowy transport na obszarze Polski, muszą spełnić określone wymagania podczas kontroli. Oto kluczowe zmiany i procedury:

Procedura Delegowania Kierowcy z Państwa Trzeciego:

  • Przede wszystkim, firma transportowa musi założyć konto przedsiębiorcy za pośrednictwem oficjalnej strony rządowej: Konto Przedsiębiorcy.
  • Następnie, należy zamówić podpis kwalifikowany, który może być uzyskany telefonicznie lub mailowo. Istnieje możliwość uzyskania podpisu kwalifikowanego bez notariusza, nawet dla osób spoza Polski.
  • Po uzyskaniu podpisu kwalifikowanego, procedura obejmuje uruchomienie usługi „Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski” oraz wypełnienie formularza PDF, który zostaje podpisany kwalifikowanym podpisem i przesłany do Państwowej Inspekcji Pracy.

Wymagane Dokumenty dla Delegowanego Kierowcy:

Elektroniczny formularz PDF w języku polskim lub angielskim.

  • Papierowe potwierdzenie delegowania kierowcy zgodne z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
  • Dowody potwierdzające wykonywanie przewozów drogowych, takie jak listy przewozowe, zezwolenia i formularze jazdy.
  • Zapisy tachografu zgodne z umową europejską AETR.

Kary za Niestosowanie się do Przepisów:

  • Kierowcy, którzy nie są w stanie dostarczyć dokumentów potwierdzających delegowanie podczas kontroli, mogą być ukarani grzywną w wysokości 500 zł.
  • Przewoźnicy drogowi, którzy nie przestrzegają przepisów i warunków delegowania, narażają się na kary finansowe w wysokości od 4000 zł do 7000 zł za każde naruszenie.

Kraje objęte Obowiązkiem Delegowania: Przewoźnicy drogowi z państw spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, których kierowcy prowadzą transport na obszarze Polski, muszą dostosować się do tych nowych przepisów. Przykładowe kraje objęte tym obowiązkiem to Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Czarnogóra, Gruzja, Irak, Iran, Kazachstan, Maroko, Mołdawia, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, Serbia, Syria, Tunezja i Turcja.

Wprowadzenie procedur delegowania kierowców z państw trzecich ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami i zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie na terenie Polski. Przewoźnicy muszą ściśle przestrzegać tych regulacji, aby uniknąć surowych kar finansowych. Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych oraz za pośrednictwem usług specjalistycznych firm, takich jak BezSkazy.org

Więcej informacji na stronie bezskazy.org

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *