Kwalifikowany podpis elektroniczny z dojazdem do klienta

KSeF – Logowanie

Krajowy system e-Faktur logo


Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że do zalogowania się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) można wykorzystać następujące metody:

  1. Profil Zaufany,
  2. Kwalifikowany podpis elektroniczny,
  3. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna.

Po udanym uwierzytelnieniu przy pomocy jednej z wyżej wymienionych metod, możliwe jest wygenerowanie tokena przypisanego do konkretnej osoby. Krzysztof Rogowski, kierownik projektu KSeF w Ministerstwie Finansów, zachęca do korzystania z tej opcji, szczególnie przy użyciu oprogramowania komercyjnego, jako praktycznego i wygodnego narzędzia, skracającego proces logowania.

Sposób logowania do Aplikacji Podatnika KSeF lub aplikacji komercyjnych różni się w zależności od tego, czy użytkownikiem jest osoba fizyczna czy też spółka.

Logowanie osoby fizycznej

Osoby fizyczne mogą zalogować się do systemu, używając Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bez konieczności zgłaszania tego faktu w urzędzie skarbowym. W przypadku szczególnym, tj. kiedy kwalifikowany podpis elektroniczny nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL, istnieje możliwość zgłoszenia tzw. odcisku palca podpisu. W tym celu osoba fizyczna powinna złożyć zawiadomienie (ZAW-FA) ze wskazaniem danych identyfikujących ten kwalifikowany podpis.

Logowanie spółki prawa handlowego

Podmioty gospodarcze, które dysponują elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną zawierającą numer NIP, również mogą korzystać z KSeF bez konieczności zgłaszania tego w urzędzie skarbowym.
Jeśli brakuje takiej pieczęci, należy wskazać osobę fizyczną, uprawnioną do korzystania z KSeF poprzez zawiadomienie (ZAW-FA). W ten sposób można wyznaczyć jedną osobę do zarządzania uprawnieniami. Po autoryzacji w KSeF, ta osoba powinna nadać sobie uprawnienia, np. do wystawiania faktur lub dostępu do faktur, ponieważ na podstawie złożonego zawiadomienia ZAW-FA ma ona systemowo nadane uprawnienia do nadawania i przeglądania uprawnień. Będzie miała możliwość przyznawania kolejnych uprawnień drogą elektroniczną w ramach systemu.

W przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się nami pod numerem telefonu: 608 440755, e-mail: bi***@be******.org.
Więcej informacji znajdziesz na naszych stronach: bezskazy.org lub bezpośrednio na stronach projektu KSeF

Więcej informacji na stronie bezskazy.org

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *