Kwalifikowany podpis elektroniczny z dojazdem do klienta

ERPEL – rejestracja obowiązkowa urządzeń elektrycznych

W 2019 roku Komisja Europejska wprowadziła nowy system rejestracji etykiet energetycznych, znany jako Europejski Rejestr Etykiet Energetycznych, skrótowo EPREL. Obowiązek rejestracji dotyczy producentów i importerów, którzy wprowadzają na rynek Unii Europejskiej nowe modele produktów związanych z energią.

Co to jest ERPEL?

ERPEL (European Product Registry for Energy Labelling) to europejska baza danych służąca do etykietowania energetycznego produktów. Wśród produktów objętych obowiązkiem rejestracji znajdują się m.in. klimatyzatory, kotły na paliwo stałe, lampy, lodówki, opony, pralki, urządzenia chłodnicze, zamrażarki, zmywarki, żarówki i wyświetlacze elektroniczne.

Baza EPREL składa się z dwóch części:

 • Zamkniętej bazy: Jest to część systemu, która służy krajowym organom nadzorującym rynek do sprawdzania zgodności z wymogami dotyczącymi etykietowania energetycznego.
 • Bazy publicznej: Ta część bazy jest dostępna publicznie i umożliwia konsumentom przeszukiwanie produktów pod kątem ich efektywności energetycznej oraz dostęp do kart informacyjnych produktów wprowadzanych na rynek.

Kto musi się zarejestrować w ERPEL?

Obowiązek rejestracji dotyczy producentów, importerów oraz upoważnionych przedstawicieli, którzy wprowadzają na rynek Unii Europejskiej nowe modele produktów związanych z energią.

Jakie produkty należy zarejestrować w ERPEL?

Do rejestracji w ERPEL zobowiązane są następujące produkty:

 • Klimatyzatory
 • Oświetlenie
 • Telewizory
 • Chłodziarki i chłodziarkozamrażarki
 • Zmywarki (urządzenia gospodarstwa domowego)
 • Pralki (urządzenia gospodarstwa domowego)
 • Suszarki (pralkosuszarki, suszarki do ubrań)
 • Okapy
 • Piekarniki
 • Zbiorniki na gorącą wodę i zestawy podgrzewaczy z panelami słonecznymi
 • Profesjonalne chłodnie
 • Systemy wentylacyjne
 • Kotły na paliwo stałe i ich zestawy
 • Grzejniki
 • Opony

Jak wygląda proces rejestracji?

Proces rejestracji w bazie EPREL składa się z następujących kroków:

 1. Utworzenie konta użytkownika UE w ECAS
 2. Rejestracja modeli nowych urządzeń
 3. Tworzenie linków prowadzących do urządzenia przy pomocy kodów QR

Proces weryfikacji tożsamości dostawcy

Aby pomyślnie przejść proces weryfikacji tożsamości w systemie EPREL, dostawcy są zobowiązani do przesłania specjalnej jednostronicowej deklaracji w formacie PDF. Dokument taki zawiera już pieczęć elektroniczną Komisji Europejskiej, a każdy dostawca powinien opieczętować dokument własną pieczęcią przed przesłaniem go do systemu EPREL.

Wymagania dotyczące pieczęciowania deklaracji

Nie określono wymagań, co do technologii/techniki pieczętowania deklaracji w formacie PDF. Użytkownicy mogą więc korzystać z dowolnej aplikacji do składania pieczęci. System nie udostępnia sam mechanizmu składania pieczęci.

Termin obowiązywania zmian

Od drugiej połowy marca 2022 r. deklaracje składane w systemie EPREL muszą być opatrzone kwalifikowaną pieczęcią lub kwalifikowanym podpisem.

Gdzie uzyskać kwalifikowaną pieczęć lub kwalifikowany podpis?

Kwalifikowaną pieczęć lub kwalifikowany podpis można uzyskać od podmiotów świadczących usługi zaufania. W Polsce takich podmiotów jest kilka, m.in.:

Rejestracja w bazie ERPEL – podsumowanie

Jeżeli Twoja firma importuje elektronikę z Chin i innych krajów spoza UE, to masz obowiązek zarejestrować się w ERPEL. BezSkazy.org ma za sobą kilkanaście udanych rejestracji w systemie. Pomagamy firmom przeprowadzić proces, począwszy od założenia konta, wydanie podpisu i pieczęci kwalifikowanej, po podpisanie deklaracji zgodnie z wymogami systemu.

Dodatkowe informacje

 • Rejestracja w bazie EPREL jest bezpłatna.
 • Do zarejestrowania konieczne jest złożenie deklaracji PDF opatrzonej pieczęcią komisji europejskiej i podpisem kwalifikowanym.
 • W przypadku rejestracji produktów przez firmy spoza UE, konieczne jest współpracowanie z przedstawicielem lub dostawcą, który ma swoją siedzibę w jednym z krajów członkowskich UE.
 • Cały proces można zlecić firmie zewnętrznej. BezSkazy.org wraz ze swoimi partnerami ma doświadczenie w rejestracji urządzeń na terenie Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Rejestracja w bazie EPREL jest obowiązkowa dla producentów i importerów, którzy wprowadzają na rynek Unii Europejskiej nowe modele produktów związanych z energią. Proces rejestracji jest stosunkowo prosty i może zostać przeprowadzony przez firmę zewnętrzną, taką jak BezSkazy.org .

Więcej informacji na stronie bezskazy.org

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *