Kwalifikowany podpis elektroniczny z dojazdem do klienta

Regulacje prawne dotyczące e-doręczeń w szkołach: Co warto wiedzieć?

Regulacje prawne dotyczące e-doręczeń w szkołach: Co warto wiedzieć?

Wprowadzenie systemu e-doręczeń w szkołach to nie tylko krok w stronę nowoczesności, ale również konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawnych. E-doręczenia, czyli elektroniczne doręczanie dokumentów, są regulowane przez szereg ustaw i rozporządzeń, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności tego procesu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje prawne dotyczące e-doręczeń w kontekście szkolnym oraz praktyczne wskazówki dla placówek edukacyjnych.

e-doręczenia

Podstawowe akty prawne regulujące e-doręczenia

 1. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Jest to podstawowy akt prawny, który reguluje kwestie związane z doręczaniem dokumentów drogą elektroniczną w Polsce. Zgodnie z ustawą, organy administracji publicznej, w tym szkoły, są zobowiązane do korzystania z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
  • Art. 2. definiuje pojęcie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz wskazuje, jakie podmioty są zobowiązane do jej stosowania.
  • Art. 6. nakłada obowiązek zapewnienia przez szkoły odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do korzystania z e-doręczeń.
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 stycznia 2021 r. w sprawie sposobu funkcjonowania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
  • Rozporządzenie to szczegółowo określa techniczne aspekty działania systemu e-doręczeń, w tym wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz procedury obsługi doręczeń elektronicznych.

Obowiązki szkół wynikające z przepisów

Szkoły, jako jednostki administracji publicznej, są zobowiązane do wdrożenia systemu e-doręczeń i zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania. Oto kluczowe obowiązki, jakie muszą spełniać placówki edukacyjne:

 1. Rejestracja i prowadzenie skrzynki do e-doręczeń
  • Każda szkoła musi posiadać zarejestrowaną skrzynkę do e-doręczeń, która umożliwia odbieranie i wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej. Rejestracja odbywa się poprzez system ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa danych
  • Szkoły muszą stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych dokumentów. Dotyczy to zarówno ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, jak i integralności danych.
  • Zgodnie z Art. 8. ustawy o doręczeniach elektronicznych, placówki muszą zapewnić, że system e-doręczeń spełnia wymogi dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
 3. Szkolenie pracowników
  • Pracownicy szkół, którzy będą odpowiedzialni za obsługę systemu e-doręczeń, powinni przejść odpowiednie szkolenia. Wiedza na temat funkcjonowania systemu oraz procedur bezpieczeństwa jest kluczowa dla prawidłowego korzystania z e-doręczeń.

Praktyczne wskazówki dla szkół

 1. Wdrożenie systemu e-doręczeń
  • Proces wdrażania systemu e-doręczeń w szkole powinien rozpocząć się od audytu technicznego, który oceni gotowość infrastruktury IT placówki do obsługi e-doręczeń.
  • Następnie, szkoła powinna zarejestrować skrzynkę do e-doręczeń na platformie ePUAP i zapewnić jej odpowiednią konfigurację.
 2. Procedury bezpieczeństwa
  • Wdrożenie ścisłych procedur bezpieczeństwa, takich jak regularne aktualizacje systemów, stosowanie silnych haseł i dwuskładnikowej autoryzacji, jest niezbędne do ochrony danych przesyłanych drogą elektroniczną.
  • Pracownicy powinni być świadomi ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem i znać procedury postępowania w przypadku incydentu.
 3. Komunikacja z rodzicami i uczniami
  • Wdrożenie e-doręczeń powinno być komunikowane rodzicom i uczniom, wyjaśniając korzyści i zasady korzystania z nowego systemu.
  • Szkoła może organizować spotkania informacyjne oraz przygotować materiały edukacyjne na temat e-doręczeń.

Korzyści z wdrożenia e-doręczeń

Wdrożenie e-doręczeń w szkołach przynosi wiele korzyści, w tym:

 • Szybkość i efektywność komunikacji: Elektroniczne doręczanie dokumentów jest szybsze i bardziej efektywne niż tradycyjna poczta.
 • Oszczędność kosztów: Redukcja kosztów związanych z wysyłką papierowych dokumentów.
 • Bezpieczeństwo: Lepsza ochrona danych dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii zabezpieczeń.
 • Ślad ekologiczny: Zmniejszenie zużycia papieru i innych materiałów biurowych.

Podsumowanie

Regulacje prawne dotyczące e-doręczeń w szkołach nakładają na placówki edukacyjne szereg obowiązków, ale również oferują wiele korzyści. Kluczowe jest, aby szkoły dokładnie zapoznały się z obowiązującymi przepisami, wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz przeszkolili pracowników. Dzięki temu e-doręczenia staną się skutecznym narzędziem wspierającym codzienną komunikację i administrację w szkołach.

Więcej informacji na stronie bezskazy.org

Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *